Hoe maken we een ideale woning? Een ideale woning bestaat net zomin als de ideale mens. Maar we kunnen ernaar streven. Boechout-Vremde is een gemeente waar mensen hun leven lang wonen. Wij voelen ons verbonden met de gemeente, op sociaal vlak door de buurt, de familie en het verenigingsleven.

We willen de gemeente ook als dynamische werkomgeving stimuleren. In het kader van de deeleconomie faciliteren we flexibele werkplekken. Want wie wil niet meer werkgelegenheid in Boechout-Vremde?! We versoepelen de regeling voor kantoorruimten in woonhuizen en de verkavelingsvoorschriften worden geactualiseerd.

Door starterswoningen, co-housing en groepswonen te faciliteren willen we werk en wonen op duurzame, menselijke wijze mogelijk maken. 

Waar de stad stopt begint Boechout. Wij strijden voor de onafhankelijkheid van de gemeente en het behoud van het groene karakter. Wij zijn er trots op dat ongeveer 75% van ons grondgebied open, groen en landelijk is gebleven ten opzichte van 78% in 2007* en we blijven hiervoor waken. Delen van de voorziene woonuitbreidingsgebieden zullen als openbaar park worden ingericht.

De bouwwoede van de bewoners van onze gemeente is een hot topic. We wensen geen bijkomende grote verkavelingen. De lopende projecten mogen afgewerkt worden met respect voor de gemeente en behoud van de groene buffer die ons omringt.

 * Uit de Informatiebrochure ‘Ruimtelijke ordening 2018’ van de gemeente Boechout

Waar is Vremde’s hart?

Vremde heeft momenteel geen groen hart, wij gaan dat tevoorschijn brengen door een ontsluiting van het prachtige binnengebied. Met inspraak van de Vremdenaren zorgen we dat de sportgronden beschikbaar blijven. We denken aan een plek voor spel en ontspanning. Hier nodigen wij de Vremdenaars uit een duit in het zakje te doen. Door middel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan met specifiek opgelegde voorwaarden waarvan de lusten volledig naar de gemeenschap in Vremde gaan, gaan we aan de slag. Samen dragen we zorg voor de gemeente.