Koning Fiets

Ons plan is simpel: we geven prioriteit aan de zwakke weggebruiker, de fietser en de voetganger. Zonder de openbare weg te verwaarlozen, de fietser en de auto zijn geen wij/zij verhaal, we gebruiken samen de weg. Zo maken we Boechout-Vremde aangenamer.

We stimuleren het gebruik van de fiets door meer en betere fietspaden aan te leggen. Er komt een fietspad langs de Wommelsesteenweg en het tweede deel van de Broechemsesteenweg tot Ranst. Het fietspad langs de Milligemweg, de verbinding met de Eekstraat wordt verbreed. De fietspaden worden aangelegd als monolitisch geheel in asfalt of beton om het fietscomfort te garanderen. We plaatsen meer fietsbeugels, twintig erbij aan het station en betere inrichting van de fietsbeugels aan de Vooruit, we creëren fietsstraten met venstertijden waar mogelijk op drukke assen zoals de Groenstraat/Toeffelhoek om het verkeersinfarct tegen te gaan. 

Voetpaden

De huidige staat van de voetpaden kan beter, dit wordt aangepakt. Waar mogelijk vervangen we de dals door asfalt of beton, we kiezen voor de meest duurzame optie.

Hovesesteenweg

De Hovesesteenweg is een doorgaande weg, waar met normale snelheid kan worden gereden: 30km/uur tot de kruising met de Ropstocklei/Doornstraat, vanaf dan 50km/uur. Zoals voorzien in het mobiliteitsplan gaan de parkeerplaatsen aan weerszijden verdwijnen want die veroorzaken gevaarlijke situaties. Er worden bijkomende plaatsen op het terrein van de Aldi voorzien.

Openbaar vervoer

Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren we door een herinrichting van de parking aan de terminus van tram 15 en minstens twintig extra parkeerplaatsen aan het station. In nauw overleg met de Lijn worden de huidige routes besproken. We organiseren uitjes en geven uitleg over hoe u vlot van Boechout-Vremde naar de omgeving reist, naar deSingel, de Roma of het Sportpaleis bijvoorbeeld.

Nutswerken

Iedereen kent de frustraties als een weg die juist opnieuw is aangelegd niet veel later wordt opengebroken voor nutswerken. De afspraken met de aannemers worden herzien zodat er efficiënter gewerkt wordt.   

Boshoek

We onderzoeken de mogelijkheden om de Boshoek grondig te herstructureren. De riolering wordt heraangelegd, tegelijkertijd wordt de bovenbouw aangepakt zo besparen we aanzienlijk op de kosten. Enkele goede voorbeelden van deze vorm van duurzaam beheer zijn de Vremdesesteenweg, de Frans Segersstraat en het Sint-Bavoplein. We willen de inwoners van de Boshoek een verkeersveilige wijk geven, dit door met vertragende maatregelen het huidige sluipverkeer verder te ontraden.

Burgerparticipatie

Door jaarlijks een openbaar evaluatiemoment over het mobiliteitsbeleid in de gemeente te organiseren kunnen we de mobiliteit voor en door burgers verbeteren.