Het grootste deel van de Appelkantstraat is zone 30 waarin zich 2 zones plaatselijk verkeer bevinden, één op Boechouts grondgebied en één in Hove. Dit betekent wettelijk dat wie in de ene zone woont, niet over de andere zone mag rijden, maar rond moet via de Hovesesteenweg.  Eigenlijk is deze straat dus reeds wettelijk geknipt maar wordt dit niet fysiek afgedwongen.

Op dit moment is de verkeerssignalisatie onduidelijk. Automobilisten nemen de Appelkantstraat uit onwetendheid of om de drukke Hovesesteenweg te vermijden, vaak aan een te hoge snelheid. Uit snelheidsmetingen en manuele tellingen blijkt dat vooral het verkeer dat uit Boechout centrum komt en richting Hove rijdt, te snel rijdt (34% van de wagens rijdt te snel). Van de auto’s die tijdens de ochtendspits door de straat rijden, is 85% sluipverkeer.

Proefopstelling om autoluwe straat te realiseren

Na overleg met het gemeentebestuur van Hove wenst de gemeente Boechout een proefproject op te starten door de straat fysiek te knippen door middel van wegneembare paaltjes. Niet alleen om zo naar een autoluwe Appelkantstraat te gaan, maar vooral om de verkeersveiligheid van de vele fietsers te verbeteren. Ook de bewoners zullen nu verplicht worden een omweg te maken afhankelijk welke richting ze uitrijden. Schepen van verkeer Johan Van Hoof: ‘Volgens ons weegt dit niet op tegen de veiligheid van de vele schoolgaande kinderen en andere fietsers. Het is wel mooi meegenomen dat het kruispunt met de Fruithoflaan nu ook een pak veiliger wordt.’ Na de proefperiode zal de situatie worden geëvalueerd.

De paaltjes worden einde augustus geplaatst, ter hoogte van de grens met Hove (ter hoogte van de versmalling). Omdat het wegneembare paaltjes zijn, zal de hinder voor hulpdiensten en vuilnisophalers minimaal zijn.

Bron: GVA