Om de zes jaar verkiezen de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente de leden van de gemeenteraad. De Boechoutse gemeenteraad bestaat uit 23 leden en vergadert (in principe) elke laatste maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De gemeenteraad legt de belastingen, de begroting en de jaarrekening vast, keurt de bijzondere plannen van aanleg en wegenwerken goed en beheert het patrimonium. De gemeenteraad houdt toezicht op de kerkfabrieken en op het OCMW. In de gemeenteraad bespreken de raadsleden de problemen van de gemeente en neemt men maatregelen om ze op te lossen. De gemeenteraad benoemt de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur, de financieel directeur en de adjunct financieel directeur. De raad wijst de leden van het managementteam aan en stelt ook de schepenen aan.

Iedereen is welkom tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad. Persoonsgebonden dossiers bespreekt de gemeenteraad in gesloten zitting.

Verslagen en agenda gemeenteraadszittingen 2018